Yazılım Test Danışmanlığı Konusunda Hangi Hizmetleri Veriyoruz?

Uzman kadromuz ile, uluslararası test metodolojilerine uygun, yüksek kalitede yazılım test hizmeti vermekteyiz.

Yazılım Test Hizmeti
Yazılım Test Hizmeti

  • Birim Test: Birim Test, Yazılım Geliştirme Uzmanımız tarafından yapılan Beyaz Kutu (White Box) testidir. Yazılım Geliştirme Uzmanımız, yazılım modüllerinde, nesnelerde ve sınıflarda hata olup olmadığını ve fonksiyonel gereksinimlerin tam olarak karşılanıp karşılanmadığını anlamak üzere, yazılım geliştirme ortamında yazılımı oluşturan birimler üzerinde testler yapar. Bulduğu hataları giderir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Süreç boyunca yapılan tüm test sonuçları, Birim Test Raporu olarak raporlanır.
  • Entegrasyon Testi: Yazılım Geliştirme Uzmanımız, birim testlerden başarılı olarak geçmiş yazılımları geliştirme ortamından test ortamına aktararak (deployment) yazılımın entegrasyonunu sağlamış olur. Yazılım Test Uzmanımız, yazılımın doğru şekilde entegre edildiğini test etmek üzere Entegrasyon Test Dokümanı hazırlar ve test ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre entegrasyon testleri yapar. Bulduğu hataları Yazılım Geliştirme Uzmanımıza iletir. Yazılım Geliştirme Uzmanımız hataları gidererek, Yazılım Test Uzmanımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Süreç boyunca yapılan tüm test sonuçları, Entegrasyon Test Raporu olarak raporlanır.
  • Kalifikasyon Testi: Yazılım Test Uzmanımız, yazılımın Yazılım Gereksinim Dokümanında belirtilen tüm fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılayıp kaşılamadığını test eden test senaryolarından oluşan Yazılım Test Dokümanını hazırlar. Daha sonra, test ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre kalifikasyon testleri yapar. Bulduğu hataları Yazılım Geliştirme Uzmanımıza iletir. Yazılım Geliştirme Uzmanımız hataları gidererek, Test uzmanımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Süreç boyunca yapılan tüm test sonuçları, Kalifikasyon Test Raporu olarak raporlanır.
  • Sistem Testi: Yazılım Test uzmanımız, yazılımın sistem seviyesi gereksinim ve tasarım dokümanlarında belirtilen tüm sistem seviyesi fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılayıp kaşılamadığını test eden test senaryolarından oluşan Sistem Test Dokümanını hazırlar. Daha sonra, test ortamında ve müşteri ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre sistem seviyesi testleri yapar. Bulduğu hataları Yazılım Geliştirme Uzmanımıza iletir. Yazılım Geliştirme Uzmanımız hataları gidererek, Yazılım Test Uzmanımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Süreç boyunca yapılan tüm test sonuçları, Sistem Test Raporu olarak raporlanır.
  • Performans Testi: Yazılım Test Uzmanımız; yazılım,Yazılım Gereksinim Dokümanı ve Sistem Gereksinim dokümanlarında belirtilen işlevleri yerine getirirken CPU, Memory ve diğer kaynakların kullanım oranlarını ölçerek, yazılımın performansını değerlendirir. Bulduğu performans problemlerini Yazılım Geliştirime Uzmanımıza iletir. Yazılım Geliştirme Uzmanımız sorunları gidererek, Yazılım Test Uzmanımıza geri iletir. Bu süreç, tüm performans problemleri giderilinceye kadar devam eder. Süreç boyunca yapılan tüm test sonuçları, Performans Test Raporu olarak raporlanır.

Diğer Hizmetlerimiz Nelerdir?

YKC Grup Bilişim, uzman kadrosu ile müşterilerine aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

İhtiyaç duyduğunuzda, biz hizmete hazırız.

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.