Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir? Kaç Yıl Geçerlidir?

5201 sayılı Kanuna göre, her yıl Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kontrole Tabi Liste Resmi Gazetede yayımlanır. 5202 sayılı Kanununa göre, Kontrole Tabi Listede yer alan malzemeyi üreten kuruluşların Üretim İzin Belgesi için başvurmaları gerekmektedir. Ancak, Üretim İzin Belgesi almak isteyen bu kuruluşların öncelikle Tesis Güvenlik Belgesine ve gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye erişecek personelinin de Kişi Güvenlik Belgesine sahip olması gerekir. Kuruluşlar, Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi başvurularını Üretim İzin Belgesi başvurusundan önce veya eş zamanlı olarak yapabilirler.

Kontrole Tabi Listedeki ürünlerden birini üretmeyen, ancak savunma sanayi sektöründeki bir ihaleye katılmak isteyen veya bir projeyi icra edecek firmaların Üretim İzin Belgesi almadan sadece Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi almaları yeterlidir.

Tesis Güvenlik Belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir ve süre bitiminden 6 ay önceden tekrar başvurusu yapılmalıdır. Ayrıca; Tesis Güvenlik Belgesi verildiği adresteki tesis için geçerli olup, kuruluşun farklı bir adrese taşınması durumunda belge iptal olur.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir? Kimler Almalıdır?

Bir firmada gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme nüfuz edecek kişilerin Kişi Güvenlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Kişi Güvenlik Belgesi başvuruları Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılmalıdır.

Kaç Çeşit Tesis Güvenlik Belgesi Vardır? Hangisi Alınmalıdır?

Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi olmak üzere 2 çeşit Tesis Güvenlik Belgesi vardır. Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine katılmak isteyen kuruluşların Milli Tesis Güvenlik Belgesi, NATO ihalelerine katılmak isteyen kuruluşların ise NATO Tesis Güvenlik Belgesi için başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak, biz YKC Grup Bilişim olarak, kuruluşların her 2 belge için de başvuru yapmalarını öneriyoruz. Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları için gerekli tüm fiziksel ve dokümantasyonel hazırlıklar ve şartlar birbirinin aynısı olup, her 2 belge için de MSB tarafından tek bir denetim yapılmaktadır. Ayrıca, biz YKC Grup Bilişim olarak NATO Tesis Güvenlik Belgesi almanız için ekstra bir danışmanlık ücreti talep etmemekteyiz.

Yabancı Ortaklı Firmalar Hangi Tesis Güvenlik Belgelerini Alabilirler?

Bir veya daha fazla yabancı ortağı olan veya yönetim kurulunda bir veya daha fazla kişinin yabancı uyruklu olduğu kuruluşlara, sadece MİLLİ HİZMETE ÖZEL dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilebilmektedir.

Kuruluşun yabancı olan ortak veya yönetim kurulu üyeleri; NATO üyesi bir ülkenin vatandaşı ise ve bu kişilerin kendi ülkelerinden alınmış Kişi Güvenlik Belgeleri var ise, bu durumda kuruluşa NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilir. Eğer, ortak veya yönetim kurulu üyeleri NATO üyesi bir ülkenin vatandaşı değilse, bu durumda kuruluşa NATO Tesis Güvenlik Belgesi verilip verilmeyeceği Dışişleri Bakanlığının takdirindedir.

Hangi Firmalar Tesis Güvenlik Belgesi Almalıdır?

Aşağıdaki durumların geçerli olduğu kuruluşların Tesis Güvenlik Belgesi alması gerekmektedir:
⦁ Savunma sanayi sektöründe danışmanlık hizmeti veriyorsanız
⦁ Savunma sektöründe altyüklenici olarak çalışacaksanız
⦁ Milli veya NATO Tesis Güvenlik Belgesine sahip olma şartı olan bir ihaleye katılmak istiyorsanız
⦁ Kuruluş İzin Belgesi almak istiyorsanız
⦁ Kontrole Tâbi Listedeki bir malzemeyi üretmek üzere Üretim İzin Belgesi almak istiyorsanız
⦁ Kontrole Tâbi Listedeki bir malzeme için İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız
⦁ Bir projede çalışacak personeliniz için Kişi Güvenlik Belgesi almanız gerekiyorsa.

Özetle; Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi, İthalat/İhracat İzin Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi alabilmek için kuruluşunun öncelikle Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tesis Güvenlik Belgesi bir binaya veya bir binanın bir katına veya bir kattaki bir daireye alınabilir. Tesis Güvenlik Belgesi almak için kuruluşun mal sahibi olması zorunlu değildir, kiracı da olunabilir. Ayrıca, binanın iskân izni, imar izni vb. bir izninin olması gerekmemektedir.
Tesis Güvenlik Belgesi alınmak üzere başvuru yapılan adreste başka bir tüzel kişilik bulunmamalıdır. Varsa, aynı adresteki diğer tüzel kişiliklerin başka bir adrese taşınmaları gerekmektedir.
⦁ Kuruluşun ortakları veya yönetim kurulu üyeleri hakkında yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. hususlarda kesinleşmiş veya devam eden bir soruşturma veya mahkeme bulunmamalıdır. Genel olarak, ticari olan ve beraat kararı verilmiş davalar sorun teşkil etmediği görülmüş olup, bu konudaki nihaî karar MSB takdirindedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin İzlenecek Yol Haritası Nedir?

Adım 1 (Ön-Keşif): Kuruluşunuzu ziyaret ediyor ve ücretsiz olarak ön-keşif yapıyoruz. Ön-keşif sırasında aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz:
Tesis Güvenlik Belgesi hakkında firmanızı tam olarak bilgilendiriyor ve konuyla ilgili tüm sorularınızı cevaplıyoruz.
⦁ Firmanızda Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili tüm işlemlerden sorumlu olacak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak denetimini verecek Güvenlik Koordinatörünü birlikte belirliyoruz.
⦁ Firmanın iç alanı ve dış alanında keşif yaparak, firmanızın fiziksel gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz, Tesis Güvenlik Belgesini almak için gerekli fiziksel değişiklikler hakkında detaylı bilgi veriyoruz.
Tesis Güvenlik Belgesini alabilmek için izleyeceğimiz yol haritasını planlıyor ve takvimlendiriyoruz.

Adım 2 (Özel Güvenlik Görevlisi İzin Belgesi Başvurusunun Yapılması):  Özel Güvenlik İzin Belgesi için başvuru dosyanızı hazırlıyoruz. Özel Güvenlik İzin Belgesi için valiliğe bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvuru yapılır. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ayda bir defa toplanarak Özel Güvenlik İzin Belgesi başvurularını değerlendirir. O ayın komisyon tarihini kaçırmanız durumunda, bir sonraki ayın komisyonunu beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple de, hızlıca Özel Güvenlik İzin Belgesi için başvuru yapmanızı öneririz. Başvurular ortalama olarak 4-6 hafta arasında sonuçlanmaktadır.

Adım 3 (Başvuru Klasörlerinin Oluşturulması): Özel Güvenlik İzin Belgesi valilik tarafından onaylanıncaya kadar eş zamanlı olarak; başvuru klasörlerini hazırlıyoruz. Tesis Güvenlik Belgesi, Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabı olmak üzere toplam 3 adet başvuru klasörünü eksiksiz olarak hazırlayarak Milli Savunma Bakanlığına teslim edilecek hale getiriyoruz.

Adım 4 (MSB’ye Başvuruların Yapılması):  Valilik tarafından Özel Güvenlik İzin Belgesi verildikten sonra, başvuru klasörleri Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına teslim edilir. Burada, başvuru yazılarının bir nüshalarını onaylayarak, Güvenlik Koordinatörüne geri verilir. Daha sonra, bu belgeleri, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunu yaptığınıza dair müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

Adım 5 (MSB’nin Başvuruları İncelemesi):  Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başvuru klasörlerini inceler ve varsa eksiklikleri firmaya bildirir. Eğer, bildirilen eksiklikleri üç ay içinde gidermez veya altı aya kadar verilen ek süreyi talep etmez iseniz, başvurunuz iptal edilir. Başvurunuzdaki eksikler giderildikten sonra, Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılan kişiler için Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından arşiv araştırmaları başlatılır. Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı; başvurusu yapılan kişiler için Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda, firmayla temasa geçer ve denetim gününü tespit eder.

Adım 6 (Denetim Hazırlıkları):  MSB denetimi için aşağıdaki hazırlıklar yapılır:
Dış Alan: Tesisin çevresi duvar, tel ve çelik tel örgü ile dışarıdan nüfuz edilmeyi engelleyecek şekilde korunmalıdır. Dış çevre aydınlatması yeterli hale getirilmeli ve araç giriş-çıkışları kontrollü yapılacak şekilde gerekli önlemler alınmalıdır.
Kamera Sistemleri: Tesis giriş-çıkışları, kritik noktaları, bilgi işlem odası, kontrollü oda kapıları kameralarla sürekli olarak izlenmelidir. Kamera sistemi, kayıtları en az yirmi gün geriye dönük olacak şekilde saklayabilecek kapasitede olmalıdır.
Giriş-Çıkış İzinleri: Tüm personelin görevlerine uygun izinlere sahip personel kartları olmalıdır, kontrollü oda, kontrollü bölge, bilgi-işlem odalarının giriş-çıkışları elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. Ziyaretçiler için ziyaretçi alanı oluşturulmalı ve ziyaretçilere ziyaretçi kartları verilerek, silah, telefon vb. emanetleri tesis girişinde teslim etmeleri sağlanmalıdır. Kuruluş içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalıdır.
Kontrollü Oda Önlemleri: Kontrollü odanın giriş-çıkışlar elektronik sistemlerle kayıt altına alınmalıdır. Odanın girişi şifreli ve çift kilitli çelik kapı ile korunmalıdır. Oda duvarları, taban ve zemin takviye edilmiş şekilde beton olmalıdır. Oda içerisinden pencere varsa, pencereler demir parmaklıklarla konulmalıdır. Oda içerisinde MİLLİ ve NATO için ayrı ayrı olmak üzere 2 adet çift kilitli çelik dosya dolabı bulunmalıdır.
⦁ Kontrollü Bölge Önlemleri: Kontrollü bölgenin giriş-çıkışları elektronik sistemler ile kontrol altına alınmalıdır. Kontrol bölge içerisinde pencere varsa, demir parmaklıklarla konulmalıdır.
⦁ Toplantı Odası Önlemleri: Toplantı odası için giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalıdır.
⦁ Bilgi Sistemleri Önlemleri: Bilgi işlem odasında kırmızı ve siyah ağ olmak üzere 2 farklı ağ kurulmalı ve en az 1 kırmızı ve 1 siyah olmak üzere 2 kabinet bulunmalıdır. Kırmız ve siyah hatlar arasında en az 15 cm olmalıdır. Tüm bilgisayarlarda anti-virüs yazılımları bulunmalı ve kullanıcılara ait işlemlere ait kayıtlar sürekli olarak tutulmalıdır. Askeri ve ulusal güvenlik amaçlı yazılım üreten veya en az GİZLİ dereceli bilgi üreten kuruluşların iletişim, enerji ve veri hatları için TEMPEST sistemleri kurulmalıdır. Yazılım üretmeyen kuruluşların ise, TEMPEST kurmalarına gerekmemekte olup, firmanın ihtiyaç olması durumunda TEMPEST kuracağına dair bir taahhüt vermesi yeterli olmaktadır.
⦁ Yangına Karşı Önlemler: Yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama, uyarı ve söndürme sistemleri bulunmalıdır.
⦁ Belgelerin sınıflandırılması: Evraklar gizlilik sınıfına (Gizli, Hizmete Özel, Tasnif Dışı) göre sınıflandırılır (kaşelenir) ve muhafaza edilir.

Adım 7 (Eğitim): Denetim öncesinde, başta Tesis Güvenlik Koordinatörü, Bilgi İşlem Uzmanı, Evrak Kayıt Sorumlusu ve Kurye olmak üzere kuruluş personeline gerekli eğitimler verilir.

Adım 8 (İç Denetim): Milli Savunma Bakanlığı denetiminden önce, İç Denetim yaparak herhangi bir eksikliğinin olup olmadığını son kez kontrol ediyoruz. Bu sayede, firmanız fiziksel ve dokümantasyonel olarak, çalışanlarınız ise psikolojik olarak denetime hazırlanmış olmaları sağlanır.

Adım 9 (MSB Denetimi): Milli Savunma Bakanlığından gelen bir Denetim Heyeti firmanızı belirlenen zamanda ziyaret ederek denetler. Denetimin olumlu sonuçlanması durumunda, MSB birkaç hafta içerisinde Milli Tesis Güvenlik Belgesini kuruluşa iletir ve daha sonra firmanın denetiminin başarılı geçtiğini NATO Merkez Kurulu Başkanlığına bildirir. Birkaç hafta sonra da NATO Merkez Kurulu Başkanlığı, NATO Tesis Güvenlik Belgesini hazırlayarak firmaya teslim eder. Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda ise, denetim sırasında tespit edilen tüm eksiklikler yazılı olarak firmaya iletilir. Eksikliklerin giderilmesi için kuruluşa 6 aya kadar süre verilebilir. Firma, MSB’ye eksikliklerin tamamlandığını yazılı olarak bildirdikten sonra, MSB kuruluşu ikinci kez denetler. Yapılan denetim olumlu sonuçlanırsa, kuruluşa belge teslim edilir. Ancak, ilk denetimde tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde tamamlandığı yazılı olarak bildirilmez ise ya da tesiste yapılan ikinci denetim de olumsuz sonuçlanırsa, bu durumda başvuru tamamen iptal edilir ve başvurusu iptal edilmiş olan firmalar, altı aydan önce aynı tesis için tekrar başvuruda bulunamazlar.

Tesis Güvenlik Belgesi Süreci

Tesis Güvenlik Belgesi Süreci
Tesis Güvenlik Belgesi Süreci