Milli Tesis Güvenlik Belgesi Nedir?

Milli Tesis Güvenlik Belgesi Nedir? Kimler Almalıdır?

5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği kanunu göre, Kontrole Tabi Listede yer alan malzemelerden bir veya daha fazlasını üreten veya savunma sanayi kanunca belirtilmiş olan danışmanlık hizmetlerinden bir veya daha fazlasını firmaların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanmış Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Eğer firmanız için aşağıdaki durumlardan biri söz konusu ise, Milli Tesis Güvenlik Belgesi almanız gerekir:

 • Firmanız, savunma sanayi firması lokasyonunda çalışacak personeliniz için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunacaksa,
 • Firmanızın katılacağınız ihale şartları arasında Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması şartı varsa,
 • Firmanızı Kontrole Tabi Listede yer alan malzemelerden bir veya daha fazlasını üretiyorsa,
 • Firmanız Kuruluş İzin Belgesi başvurusunda bulunacaksa,
 • Firmanız Kontrole Tabi Listede yer alan bir malzemeyi üretmek üzere Üretim İzin Belgesi başvurusunda bulunacaksa,
 • Firmanız Kontrole Tabi Listede yer alan bir malzeme için MSB onaylı İthalat İhracat İzin Belgesi başvurusunda bulunacaksa,
 • Firmanız, savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti (inşaat taahhüt, adam kiralama vb.) veriyorsa,
 • Firmanız, savunma sektöründe hizmet veren bir firmanın alt-yüklenicisi olacaksa

Kısacası; MSB onaylı tüm belgeleri (Kişi Güvenlik Belgesi, Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi, İthalat İhracat İzin Belgesi) alabilmeniz için öncelikle Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunmanız gerekir.

Bizimle iletişime geçmek için lütfen tıklayınız.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir? Almak için Milli Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Firmanızda çalışan ve gizlilik dereceli malzeme, doküman ve bilgiye nüfuz edecek olan, firma hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim (genel müdür ve yardımcıları) ve gizlilik derecesi olan projelerde çalışan personelin KGB’ye (Kişi Güvenlik Belgesi) sahip olması gerekir. KGB belgesi için yapılan başvuruların sonuçlanması 2-6 ay arası değişmektedir. KGB başvurusu yapılan personelin Emniyet, MİT ve Mahkeme soruşturmaları yapılmaktadır. Bu sebeple, KGB soruşturması yapılan personelin hüküm giyilmiş veya sürmekte olan (ticari davalar hariç) davaları varsa, bu süreç nispeten bir miktar daha uzayabilmektedir. KGB başvuru sürecini en kısa sürede sonuçlandırmak için, mümkünse geçmişte herhangi bir suç kaydı ve davası olmayan en az sayıda personel (en fazla 5-6 kişi) için KGB başvurusu yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle Milli Tesis Güvenlik Belgesi ne sahip olmak gerekir. Bu belgenin başvurusu Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılabilir.

Kişi Güvenlik Belgesi hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Kuruluş İzin Belgesi Nedir? Almak için Milli Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Kontrole Tabi Listede yer almakta olan malzemelerden bir veya daha fazlasını üretmek üzere Üretim İzin Belgesi almak istiyorsanız, aynı zamanda Kuruluş İzin Belgesi için de başvurmanız gerekmektedir. Kuruluş İzin Belgesi ve Üretim İzin Belgesi başvuruları aynı anda yapılır. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmak gerekir. Bu belgenin başvurusu Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılabilir.

Üretim İzin Belgesi Nedir? Almak için Milli Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Kontrole Tabi Listede yer almakta olan malzemelerden bir veya daha fazlasını üretmek istiyorsanız, üreteceğiniz ürün grubu için Üretim İzin Belgesi almanız gerekmektedir. Genelde, müşteriniz satacağınız ürüne ait Üretim İzin Belgesini sözlü olarak sizden talep edecek veya ihale şartlarında bu yazılı olarak belirtecektir. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmak gerekir. Bu belgenin başvurusu Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılabilir.

Üretim İzin Belgesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İthalat İhracat İzin Belgesi Nedir? Almak için Milli Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Kontrole Tabi Listede yer alan bir malzemenin ithal veya ihracatını yapmak istiyorsanız, firmanızın MSB onaylı İthalat İhracat İzin Belgesi ne sahip olması gerekir. Genelde, ithalatını veya ihracatını yaptığınız askeri türde ürününüz gümrükte takıldığında gümrük memuru sizden MSB onaylı İthalat İhracat İzin Belgesini ibraz etmenizi isteyecektir. Bu belgeyi alabilmek için öncelikle Milli Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmak gerekir. Bu belgenin başvurusu Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılabilir.

Milli Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Ön Şartlar Nelerdir?

 • Milli Tesis Güvenlik Belgesini bir binaya ve binanın tek bir katında yer alan bir firmaya alınabilir. Firmanın binada mal sahibi olması şartı yoktur, firma kiracı da olabilir. Binanın veya arazinin imar veya iskan planının olması şartı yoktur. Milli Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste en az net 100 m2 lik bir alana sahip olunması gerekir.
 • Milli Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste başka bir ticari kuruluş bulunmamalıdır. Böyle bir durum var ise, ticaret odasından diğer firmaların başka bir adrese taşınabilir.
 • Şirket ortakların yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. kesinleşmiş veya devam eden mahkemelerinin olmaması gerekir.

Milli Tesis Güvenlik Belgesi Kaç Çeşittir? Hangisini Almak Gerekir?

Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi olmak üzere 2 çeşit Tesis Güvenlik Belgesi vardır. Firmanız, sadece Milli Savunma Bakanlığına ait ihalelere katılacaksa bu durumda firmanızın Milli Tesis Güvenlik Belgesi ne sahip olması yeterlidir. Ancak, firmanızın NATO ihalelerine de katılabilmesi için, ayrıca NATO Tesis Güvenlik Belgesi de alması gerekir.

Biz, YKC Grup Bilişim olarak, firmalara Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve NATO Tesis Güvenlik Belgesinin her ikisi için de aynı anda başvuru yapmalarını önermekteyiz. Çünkü;

 • Biz, YKC Grup Bilişim olarak, NATO Tesis Güvenlik Belgesi için sizden ekstra bir danışmanlık ücreti almıyoruz.
 • Her 2 belgenin başvuruları için yapılacak hazırlıklar hemen hemen birbirinin aynısıdır.
 • Her 2 belge için MSB tarafından tek denetim yapılır.
 • NATO Tesis Güvenlik Belgesinin, devlete ödenecek 1.500 TL başvuru ücreti dışında başka bir masrafı yoktur.
 • Milli Tesis Güvenlik Belgesi aldıktan sonra, NATO Tesis Güvenlik Belgesi almaya karar verirseniz, bu durumda yaklaşık 1 yıl sürecek tüm başvuru sürecine en baştan başlamanız gerekecektir.
Milli Tesis Güvenlik Belgesi
Milli Tesis Güvenlik Belgesi
NATO Tesis Güvenlik Belgesi
NATO Tesis Güvenlik Belgesi

Milli Tesis Güvenlik Belgesi Alabilmek İçin Yol Haritamız Nedir?

Adım 1 (Ön-keşif): Şirketinizi ziyaret ederek ücretsiz olarak ön-keşif yapıyoruz. Ön-keşif sırasında,

 • Sizi Milli Tesis Güvenlik Belgesi konusunda tam olarak bilgilendiriyoruz, tüm sorularınızı cevaplıyoruz.
 • Belgeyi almak için yürüyeceğimiz yol haritasını planlıyor ve takvimlendiriyoruz.
 • Tesis Güvenlik Koordinatörünü seçiyoruz.
 • Firmanızı gezerek, belgeyi alabilmeniz için gerekli fiziksel ön-şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz, Milli Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında yapılacak değişiklikler konusunda bilgi veriyoruz.

Adım 2 (Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusunun Yapılması): Özel Güvenlik İzin Belgesi almanız için valiliğe yapılacak başvuru evraklarınızı hazırlıyoruz. Özel Güvenlik İzin Belgesi başvurusunun sonuçlanarak belgenin alınması ortalama 4-6 hafta arası sürmektedir. İlden ile değişmekle birlikte, genel olarak, Özel Güvenlik İzin Belgesi başvuruları, valiliğe bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce ayda bir defa toplanan komisyonca değerlendirilir. Bu nedenle, komisyon toplanma zamanını kaçırmak, ayrıca bir ay daha beklemenize sebep olacaktır. Bu sebeple de, zaman kaybetmeden Özel Güvenlik İzin Belgesi başvurusunu yapmaya dikkat edilmelidir.

Adım 3 (KGB ve TGB Başvuru Klasörlerinin Hazırlanması): Zaman kaybetmemek adına, Valilikten Özel Güvenlik İzin Belgesi alınıncaya kadar geçen sürede, eş zamanlı olarak, Milli Tesis Güvenlik Belgesi Başvuru Klasörü (TGB), Kişi Güvenlik Belgesi Başvuru Klasörü (KGB) ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) olmak üzere 3 adet başvuru klasörünü hazırlıyoruz.

Adım 4 (KGB ve TGB Başvurusunun Yapılması): Valilikten Özel Güvenlik İzin Belgesi alındıktan sonra, Güvenlik Koordinatörü başvuru klasörleriyle birlikte Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına başvuru yapar. Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuru yapıldığına dair bir belge verir. Bu belgeyi, müşterilerinize Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunduğunuzu göstermek maksatlı kullanabilirsiniz.

Adım 5 (KGB ve TGB Başvurusunun İncelenmesi): Milli Savunma Bakanlığı; Kişi Güvenlik Belgesi klasöründe yer alan personeliniz için Emniyet ve MİT soruşturmalarını başlatır. Başvuruların sonuçlanması 2-6 ay arası değişmektedir. KGB soruşturması yapılan personelin hüküm giyilmiş veya sürmekte olan (ticari davalar hariç) davaları varsa, bu süreç nispeten bir miktar daha uzayabilmektedir. KGB başvuru sürecini en kısa sürede sonuçlandırmak için, mümkünse geçmişte herhangi bir suç kaydı ve davası olmayan en az sayıda personel (en fazla 5-6 kişi) için KGB başvurusu yapılmasına özen gösterilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı; tüm personelin Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda firmayı telefon ile arayarak, denetim yapılacağı günü belirler.

Adım 6 (Denetim Hazırlıklarının Yapılması): Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan sonra, aşağıdaki güvenlik önlemleri alınır.

 • Tesis Geneli: Tesisin giriş ve çıkış noktalarını izleyen kameralar olmalıdır. Tüm kamera kayıtları en az 20 gün geriye dönük olacak şekilde saklanabilmelidir. Personelin giriş-çıkış saatleri access-control cihazları ile kayıt altına alınmalıdır. Ziyaretçilere ziyaretçi kartları verilmeli, silah ve telefon emanetleri için tesis girişinde emanet dolapları bulunmalıdır. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekiminin, cep telefonu kullanmanın yasak olduğunda dair levhalar bulunmalıdır.
 • Toplantı Odası: Toplantı odalarının giriş-çıkışları kayıt altına alınmalıdır.
 • Kontrollü Bölge: Gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yere Kontrollü Bölge denir. Bu bölgelerin girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi bulunmalı ve giriş-çıkışlar elektronik sistemler ile sağlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
 • Kontrollü Oda: Gizlilik dereceli evrakların saklandığı yere Kontrollü Oda denir. Kontrollü oda girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunmalıdır, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalı, şifreli ve çift kilit sistemlerle korunmalıdır.
 • Bilgi Sistemleri: Enerji, iletim, iletişim ve veri hatları için TEMPEST kurulması, virüs taraması, bilgisayar şifreleri gibi önlemler alınmalıdır. Genel olarak, MSB gömülü yazılım yapan firmalardan TEMPEST kurarak TEMPEST Raporu almalarını talep etmektedir, bunun dışında hizmet veren firmaların TEMPEST kurmalarına ihtiyaç yoktur, firmanın ihtiyaç olması durumunda TEMPEST kuracağı konusunda taahhüt vermesi yeterli görülmektedir. TEMPEST Raporu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Yangına: Yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmalıdır.
 • Belgeler: Evraklar gizlilik sınıfına (Gizli, Hizmete Özel, Tasnif Dışı) göre kaşelenir ve saklanır.

Adım 7 (Eğitim): Tesis Güvenlik Koordinatörü denetim için tam olarak eğitilir.

Adım 8 (İç Denetim): MSB denetiminden önce herhangi bir eksikliğin kalmaması için İç Denetim yapılır. Böylece, Tesis Güvenlik Koordinatörünün ve firmada çalışan tüm personelin psikolojik olarak da denetime hazırlanması sağlanmış olur.

Adım 9 (MSB Denetimi): MSB denetimi gerçekleştir. Denetim başarıyla geçilir. 1-2 hafta sonra Milli Tesis Güvenlik Belgesi firmaya teslim edilir. Yaklaşık 1 ay sonra da NATO Tesis Güvenlik Belgesi firmaya teslim edilir.

Milli Tesis Güvenlik Belgesi Süreci

Tesis Güvenlik Belgesi Süreci
Milli Tesis Güvenlik Belgesi Süreci

Resmi Kaynaklar (Milli Tesis Güvenlik Belgesi)

5201 – Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

5201 – Harp Araç Ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

MSY 317-2(C) Savunma Sananayi Güvenliği Yönergesi

2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi

Wasssenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi

Etiketler (Milli Tesis Güvenlik Belgesi)

milli tesis güvenlik belgesi nedir, kimler almalıdır, nasıl, nereden alınır, ücreti maliyeti nedir, ne kadar sürer?