Tesis Güvenlik Belgesi nedir? MSB ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi ile Kişi Güvenlik Belgesi nasıl alınır? Yönetmelik ve başvuru süreci nasıl işliyor? Ücretleri ne kadar? Tüm merak edilenleri bu içerikte bulabilirsiniz.

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir?

5202 sayılı Kanuna göre; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemeyi üreten veya savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti veren kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi
Tesis Güvenlik Belgesi

Danışmanlık hizmeti almak için  bize ulaşın.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir? 

Bir kuruluşta çalışan ve gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemeye erişecek personelin Kişi Güvenlik Belgesine sahip olması gerekir. Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu firmanın Şahıs Firması, Limited veya Anonim Şirketi olmasına göre değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak Yönetim kurulu, şirket hissedarları, üst yönetim ve gizlilik dereceli projelerde çalışacak personel için Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) başvurusu yapılır. Kişi Güvenlik Belgesi alınacak kişiler hakkında Emniyet ve MİT soruşturma yapıldığından, Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının sonuçlanması 3-6 ay arası değişmektedir. Bu süreyi en aza indirgemek için; mümkün olan en az sayıda personel (ortalama 5-6 kişi) için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, Kişi Güvenlik Belgesi soruşturması yapılan kişin kesinleşmiş veya devam etmekte olan herhangi bir davası varsa (ticari davalar hariç), soruşturma süresi bir miktar daha uzayabilir. Bu sebeple de, geçmişte herhangi bir suça karışmamış ve hakkında bir dava veya soruşturma olmayan personeller için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmasına dikkat edilmelidir.

Kişi Güvenlik Belgesi Almak için Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu tek başına yapılamaz, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılır.

Kişi Güvenlik Belgesi hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Kuruluş İzin Belgesi ve Üretim İzin Belgesi Nedir? 

Kontrole Tâbi Listede yer alan bir malzemenin üretimi için yeni kurulacak tesislerin Kuruluş İzin Belgesi ve Üretim İzin Belgesi alması gerekmektedir. Genel olarak, ürününüzü satacağınız savunma sanayi firması, satacağınız ürüne ait Üretim İzin Belgesini almanız gerektiğini firmanıza sözlü olarak bildirir veya ihale şartlarında ürüne ait Üretim İzin Belgesi olması gerektiğini yazılı olarak belirtir.

Kuruluş İzin Belgesi Almak için Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

Ürününüze ait bir Üretim İzin Belgesi alabilmeniz için öncelikle firmanızın Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmak gerekir. Üretim İzin Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları birlikte yapılabilmektedir.

Üretim İzin Belgesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İthalat İhracat İzin Belgesi Nedir? 

Eğer firmanız MSB tarafından yayınlanan Kontrole Tabi Listedeki bir malzemenin ithalat veya ihracatını yapacaksa, firmanızın MSB tarafından onaylı İthalat İhracat İzin Belgesi ne sahip olması gerekir. İthalatını veya ihracatını gerçekleştirdiğiniz askeri türdeki bir ürününüz yüksek ihtimalle gümrükte takıldığında gümrük memuru firmanızdan MSB onaylı İthalat İhracat İzin Belgesi ni isteyecektir.

İthalat İhracat İzin Belgesi Almak için Tesis Güvenlik Belgesi Şart mıdır?

İthalat İhracat İzin Belgesini alabilmeniz için öncelikle Tesis Güvenlik Belgesine sahip olmanız gerekmektedir. İthalat İhracat İzin Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları birlikte yapılabilmektedir.

Hangi Firmalar Tesis Güvenlik Belgesi Almalıdır?

Şu durumlarda bu Tesis Güvenlik Belgesini almanız gerekir:

 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmek istiyorsanız
 • Savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti vermek istiyorsanız
 • Katılmayı düşündüğünüz ihalelerde, Tesis Güvenlik Belgesine sahip olma şartı varsa
 • Tesis Güvenlik Belgesine sahip bir müşterinizin veya bir savunma sanayi firmasının alt-yüklenicisi olmak istiyorsanız
 • Savunma sanayi konusunda hizmet vermek için Kuruluş İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmek için Üretim İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin ithal veya ihraç edilmesini sağlamak için İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız
 • Savunma sanayi firmasında geçici veya kalıcı olarak çalışan (adam kiralama, dış kaynak usülü ile çalışan) personeliniz için Kişi Güvenlik Belgesi almak istiyorsanız

Özetle; Kişi Güvenlik Belgesi, Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi veya İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız, öncelikle Tesis Güvenlik Belgesi almanız gerekmektedir. Bu belge, diğer tüm belgeler için alınması gereken temel belgedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Ön Şartlar Nelerdir?

 • Tesis Güvenlik Belgesi komple bir tesise ve bir binanın sadece tek bir katına da alınabilir. Firmanızın binada mal sahibi olması zorunlu değildir, kiracı da olunabilir. Ayrıca, binanın iskan veya imar planının olması da gerekmemektedir. Ancak, firmanıza ait en az net 100 m2 lik bir alana sahip olunması gerekir.
 • Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste başka bir ticari kuruluşun bulunmaması gerekir. Böyle bir durum varsa, ticaret odasından diğer firmaların başka bir adrese taşınması sağlanmalıdır.
 • Şirket ortakların yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. konularda kesinleşmiş veya devam eden mahkemelerinin veya soruşturmalarının olmaması gerekir. Böyle bir durumunda, şirket ortaklarının Kişi Güvenlik Belgesi soruşturmalarının olumlu sonuçlanmama olasılığı yüksektir.

Tesis Güvenlik Belgesi Kaç Çeşittir? Hangisini Almak Gerekir?

Tesis Güvenlik Belgesi; Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi olmak üzere 2 çeşittir. Sadece Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine katılmak isteyen firmaların MSB Tesis Güvenlik Belgesi, NATO ihalelerine katılmak isteyen firmaların ise, NATO Tesis Güvenlik Belgesi alması gerekir. Ancak; biz YKC Grup Bilişim olarak, her 2 belge için aynı anda başvuru yapmanızı önermekteyiz. Çünkü; Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları için yapılacak tüm hazırlıklar birbirinin aynısıdır ve her 2 belge için MSB tarafından tek denetim yapılır. Devlete ödenecek 1.500 TL başvuru ücreti dışında  ekstra bir belge masrafı yoktur. Ayrıca; biz YKC Grup Bilişim olarak NATO Tesis Güvenlik Belgesi almanız için ekstra bir danışmanlık ücreti talep etmemekteyiz. Eğer, Milli Tesis Güvenlik Belgesi aldıktan bir süre sonra, NATO Tesis Güvenlik Belgesi de almak isterseniz, yaklaşık 1 yıl sürecek tüm sürece baştan başlamanız gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Nasıl Bir Yol Haritası İzliyoruz?

1. Ön Keşif

Şirketinizi ziyaret ederek, ücretsiz olarak ön-keşif yapıyor ve şu işleri gerçekleştiriyoruz:

 • Firmanızı Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili bilgilendiriyor ve tüm sorularınızın tamamını cevaplıyoruz.
 • Tesis Güvenlik Belgesini almak için icra edilecek yol haritasını birlikte planlıyoruz.
 • Firmanız tarafında tüm süreçlerden sorumlu olacak olan Tesis Güvenlik Koordinatörünü seçiyoruz.
 • Firmanızın fiziksel önşartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için detaylıca firma içerisinde keşif yapıyor ve Tesis Güvenlik Belgesini almanız için yapılacak tüm fiziksel değişiklikler hakkında detaylıca bilgi veriyoruz.

2. Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu

 Özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni (Özel Güvenlik İzin Belgesi) için başvuru evraklarını hazırlıyoruz. Özel Güvenlik İzin Belgesi almak üzere valiliğe başvurulur. Bu başvurunun sonuçlanması yaklaşık 4-6 hafta sürmektedir. Başvurunuz alındıktan sonra, valiliğe bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce başvurunuz incelenir ve ayda bir defa olmak üzere toplanan komisyonda değerlendirilir. Biz, firmaların zaman kaybetmemeleri için, bir an önce Özel Güvenlik Belgesi için başvurmalarını tavsiye etmekteyiz. Çünkü, içinde bulunulan ayın komisyon tarihinin kaçırılması durumunda, 1 ay daha beklemek zorunda kalınacaktır.

3. Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi Başvuru Klasörlerinin Hazırlanması

Özel Güvenlik İzin Belgesi süreci sonuçlanıncaya kadar eş zamanlı olarak; Tesis Güvenlik Belgesi (TGB), Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) başvuru klasörleri olmak üzere toplam 3 adet başvuru klasörü hazırlanarak MSB’ye teslim edilecek hale getirilir.

4. Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi Başvurularının Yapılması

Valilikten Özel Güvenlik İzin Belgesi alındıktan sonra, firmanın Güvenlik Koordinatörü 3 başvuru klasörünü Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ederek Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvurularını gerçekleştirir. Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurunun yapıldığına dair Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvuru üst yazılarının bir sûretlerini onaylarak Güvenlik Koordinatörüne geri verir. Bu başvuru belgelerini, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunduğunuzu ispatlamak amacıyla müşterilerinize iletebilirsiniz.

5. Başvurunun İncelenmesi

Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurudan 1-2 hafta sonra, başvurunuz ile eksiklikler varsa bunları bildirir ve en kısa sürede eksiklikleri gidermenizi talep eder. Eksiklikler giderildikten sonra, Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı kesin başvurunun kabul edildiğini belirtir. Daha sonra, Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılan kişiler için Emniyet ve MİT soruşturmaları başlatılır. Kişi Güvenlik Belgesi soruşturması yapılan personelin ticari davalar dışında kesinleşmiş veya devam eden davaları veya soruşturmaları varsa, veya çok fazla personel için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmışsa, soruşturma süresi uzayabilmektedir. MSB; Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının tamamının olumlu sonuçlanması durumunda, firmanızı arayarak, denetimin yapılacağı günü bildirir.

6. Denetim Hazırlıkları

İster Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan hemen sonra, istenirse denetim günü kesinleştiğinde aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmak üzere gerekli hazırlıklar yapılır. Biz YKC Grup Bilişim olarak, takvimde bir sıkışıklık yaşamamak adına, Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan hemen sonra bu çalışmalara başlamayı tavsiye ediyoruz.

 • Fiziki Güvenlik Önlemleri: Tesisin giriş-çıkışlarında kameralar olmalıdır ve kamera kayıtları en az 20 gün geriye dönük olacak şekilde saklanabilmelidir. Personelin giriş-çıkışları, elektronik sistemler ile kayıt altına alınmalıdır. Ziyaretçilere ziyaretçi kartları verilmeli ve silah, telefon vb. emanetleri tesis girişinde alınmalıdır. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalıdır.
 • Toplantı Odası Önlemleri: Tesis içerisindeki toplantı odaları için giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalıdır.
 • Kontrollü Bölge Önlemleri: Gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yere Kontrollü Bölge denir. Bu bölgelerin girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi bulunmalı ve giriş-çıkışlar elektronik sistemler ile sağlanmalıdır.
 • Kontrollü Oda Önlemleri: Gizlilik dereceli evrakların saklandığı yere Kontrollü Oda denir. Kontrollü oda girişinde, girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunmalıdır, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmalı, şifreli ve çift kilit sistemlerle korunmalıdır.
 • Bilgi Sistemleri Önlemler: Enerji, iletim, iletişim ve veri hatları için TEMPEST kurulması, virus taraması, bilgisayar şifreleri gibi önlemler alınmalıdır. Genel olarak, Milli Savunma Bakanlığı yazılım üreten firmalardan TEMPEST kurarak TEMPEST Raporu almalarını beklemektedir, yazılım üretmeyen ve diğer firmaların TEMPEST kurmalarına ihtiyaç yoktur. Başvuru sırasında, firmanın ihtiyaç olması durumunda TEMPEST kuracağına dair bir taahhüt vermesi yeterlidir. TEMPEST Raporu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Yangına Karşı Önlemler: Yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemleri bulunmalıdır.
 • Belgelerin sınıflandırılması: Evraklar gizlilik sınıfına (Gizli, Hizmete Özel, Tasnif Dışı) göre kaşelenir ve saklanır.

7. Eğitim 

Tesis Güvenlik Koordinatörü ve firmada çalışan personel, denetim için eğitilir.

8. İç Denetim

MSB denetiminden önce herhangi bir eksikliğin kalmaması için tarafımızca İç Denetim yapılır. Böylece, Tesis Güvenlik Koordinatörünün ve firmada çalışan personelin psikolojik olarak da denetime hazırlanması sağlanmış olur.

9. Milli Savunma Bakanlığı Denetimi

MSB denetimi gerçekleştir. Denetim başarıyla geçilir. 1-2 hafta sonra Milli Tesis Güvenlik Belgesi firmaya teslim edilir. MSB firmanın denetiminin başarılı geçtiğini Dış İşler Bakanlığı’na bildirir, yaklaşık 1 ay sonra da Dış İşleri Bakanlığı, NATO Tesis Güvenlik Belgesi ni hazırlayarak firmaya iletir.

Tesis Güvenlik Belgesi Alım Süreci

Tesis Güvenlik Belgesi Süreci
Tesis Güvenlik Belgesi Süreci

Tesis Güvenlik Belgesi İçin Sıkça Sorulan Sorular?

Kişi güvenlik belgesi nedir?

Bir firmada gizlilik dereceli belge, malzeme veya bilgiye nüfûs edecek personelin sahip olması gereken ve MSB tarafından verilen belgeye Kişi Güvenlik Belgesi denir. Kişi Güvenlik Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Milli gizlilik kleransı nedir?

Milli gizlilik kleransı, MSB tarafından verilen ve Milli dereceli Kişi Güvenlik Belgesi nin diğer adıdır. Milli Gizlilik Kleransı (Kişi Güvenlik Belgesi) başvurusu tek başına yapılamaz. Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu ile birlikte yapılır. Kişi Güvenlik Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

NATO güvenlik soruşturması nedir?

NATO Güvenlik Soruşturması, NATO dereceli Kişi Güvenlik Belgesinin verilmesi sırasında yürütülen sürecin adıdır. Kişi Güvenlik Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişi güvenlik belgesi nasıl alınır?

Kişi Güvenlik Belgesinin alınması için izlenecek yol ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kişi güvenlik belgesi ne işe yarar?

Firmanız için Tesis Güvenlik Belgesi, Kuruluş İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi veya İthalat İhracat İzin Belgesi almak istiyorsanız, firmanızdaki bazı kritik personeller için Kişi Güvenlik Belgesi alınması zorunludur. Ayrıca, firmanız için bu belgelerden birini almayacaksanız dâhi, bir savunma sanayi kuruluşunda geçici veya kalıcı olarak çalışacak olan  personelinizin de Kişi Güvenlik Belgesi alması zorunludur. Kişi Güvenlik Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişi güvenlik belgesi ne kadar sürer?

Kişi Güvenlik Belgesi nin alınması 3-6 ay arası sürebilmektedir.

Kişi güvenlik belgesi sorgulama nasıl yapılır? Klerans sorgulama nasıl yapılır? MSB kişi güvenlik belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Kişi Güvenlik Belgesi nin (Klerans) sorgulamasının yapılabileceği online bir platform yoktur. MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığını telefon ile arayarak Kişi Güvenlik Belgesi başvuru sonucunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Milli savunma bakanlığı onaylı tesis güvenlik belgesi nedir? MSB onaylı tesis güvenlik belgesi nedir?

5202 sayılı Kanunda belirtilen Kontrole Tabi Listedeki malzemeyi üreten firmaların sahip olması gereken ve MSB tarafından yapılan denetim sonucunda verilen belgeye Tesis Güvenlik Belgesi denir. Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Tesis güvenlik belgesi nasıl alınır?

Bu sayfada yer alan Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Nasıl Bir Yol Haritası İzliyoruz? Başlıklı paragrafı inceleyiniz.

TEMPEST Raporu Nedir? TEMPEST Raporu Nasıl Alınır?

TEMPEST Raporu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Istanbul’daki Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir? İstanbul Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir?

YKC Grup Bilişim başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde  40’tan fazla müşterisine hizmet vermektedir.

Ankaradaki Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir? Ankara Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir?

Tesis Güvenlik Belgesi alan firmalar arasında olan YKC Grup Bilişim başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde 40’tan fazla müşterisine hizmet vermektedir.

İzmir’deki Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir? İzmir Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Firmaları Hangileridir?

YKC Grup Bilişim başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde 40’dan fazla müşterisine hizmet vermektedir.

MSB Üretim İzin Belgesi Nasıl Alınır?

YKC Grup Bilişim başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye genelinde 40’dan fazla müşterisine hizmet vermektedir.

Eğer firmanız Kontrole Tâbi Listedeki bir malzemenin üretimini yapıyorsa, MSB Üretim İzin Belgesi alması gerekmektedir. Ürününüzü satacağınız müşteriniz,bu ürüne ait Üretim İzin Belgesi ni sizden ibraz etmenizi isteyebilir veya gireceğiniz ihalenin şartlarında Üretim İzin Belgesi olması şartı olabilir. Bu durumda Üretim İzin Belgesi almanız gerekir. Firmanızın ürettiği bir ürün için Üretim İzin Belgesi alabilmeniz için şirketinizin öncelikle Tesis Güvenlik Belgesi ne sahip olması gerekir. Ancak, zaman kazanmak adına Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi başvuruları aynı anda yapılabilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Etiketler

Tesis Güvenlik Belgesi, tögek, tesis özel güvenlik el kitabı, tesis güvenlik belgesi alan firmalar

Resmi Kaynaklar (Tesis Güvenlik Belgesi)

5201 – Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 

5201 – Harp Araç Ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

MSY 317-2(C) Savunma Sananayi Güvenliği Yönergesi

2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi

Wasssenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi

Diğer Hizmetlerimiz Nelerdir?

YKC Grup Bilişim, uzman kadrosu ile müşterilerine aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

İhtiyaç duyduğunuzda, biz hizmete hazırız.

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.