Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi Nedir?

Üretim izin Belgesi Nasıl Alınır?

Üretim İzin Belgesi Kimler Almalıdır?

Kontrole Tabi Listede yer almakta olan malzemelerden bir veya daha fazlasını üretmek istiyorsanız, üreteceğiniz ürün grubu için MSB onaylı üretim izin belgesi almanız gerekmektedir. Genelde, müşteriniz satacağınız ürüne ait üretim izin belgesini sözlü olarak sizden talep edecek veya ihale şartlarında bunu yazılı olarak belirtecektir. Bu belgeyi alabilmek için firmanın öncelikle Tesis Güvenlik Belgesi ve Kuruluş İzin Belgesi ne sahip olması gerekir. Sadece yeni kurulacak firmaların değil, önceden kurulmuş firmalardan da Kuruluş İzin Belgesine sahip olması gerekir. Üretim izin belgesi, Tesis Güvenlik Belgesi ve Kuruluş İzin Belgesi başvuruları ile birlikte yapılabilir.

Üretim İzin Belgesi
Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi Almak İçin Ön Şartlar Nelerdir?

 • Firmanın, Kontrole Tabi Listede yer almakta olan malzemelerden bir veya daha fazlasını üretmesi veya üretecek altyapıya sahip olması gerekir.
 • Firmanın üretimin yapılacağı yeterli genişlikte üretim sahasına sahip olması gerekir.
 • Firmanın önceden Tesis Güvenlik Belgesi ne ve Kuruluş İzin Belgesi ne sahip olması veya üretim izin belgesi ile birlikte başvurularının yapılması zorunludur. Bu sebeple, firmanın ayrıca aşağıdaki Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesine sahip olma şartlarını da sağlaması gerekir:
  • Firma bir binanın tamamında ve tek bir katında yer alabilir, firmanın binada mal sahibi olması şartı yoktur, firma kiracı da olabilir. Binanın veya arazinin imar veya iskan planının olması şartı yoktur. Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste en az net 100 m2 lik bir alana sahip olunması gerekir.
  • Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste başka bir ticari kuruluş bulunmamalıdır. Böyle bir durum var ise, ticaret odasından diğer firmaların başka bir adrese taşınabilir.
  • Şirket ortakların yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. kesinleşmiş veya devam eden mahkemelerinin olmaması gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kuruluş İzin Belgesi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kişi Güvenlik Belgesi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Üretim İzin Belgesi Alabilmek İçin Yol Haritamız Nedir?

Adım 1 (Ön-keşif): Şirketinizi ziyaret ederek ücretsiz olarak ön-keşif yapıyoruz. Ön-keşif sırasında şunları gerçekleştiriyoruz:

 • Sizi, Milli Savunma Bakanlığı onaylı üretim izin belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi konularında tam olarak bilgilendiriyoruz, aklınızdaki tüm soruları cevaplıyoruz.
 • Belgeyi almak için birlikte yürüyeceğimiz yol haritasını detaylıca planlıyor ve takvimlendiriyoruz.
 • Firmanızı gezerek, belgeyi alabilmeniz için gerekli fiziksel ön-şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz, üretim izin belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında yapılacak değişiklikler konusunda sizleri detaylıca bilgilendiriyoruz.

Adım 2 (Başvuru Klasörlerinin Hazırlanması): Aşağıdaki tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde üretim izin belgesi başvuru klasörünü hazırlıyoruz.

 • Onaylanmış Savunma Sanayi üretim izin belgesi Protokolü
 • Ön inceleme ücreti makbuzu
 • Firmanın Tesis Güvenlik Belgesi varsa bir sureti, yoksa Tesis Güvenlik Belgesi başvuru ön yazısının bir sureti (firmanın Tesis Güvenlik Belgesi yoksa, üretim izin belgesi ile birlikte başvurusu yapılacaktır)
 • Firmanın kurucuları, hissedarları ve hisse oranları, yabancı ortaklık durumları, tüm Ticaret Sicil Gazeteleri (iştigal konusunda mutlaka 5201 ve 5202 sayısı kanunlar kapsamında bulunan ürünlerden hangilerinin üretileceği yer almalıdır, yer almıyorsa iştigal konusu güncellenmelidir)
 • Üretim ile ilgili tüm süreçleri kapsayan ISO vb. Kalite Sistem Belgeleri
 • Varsa Yerli Malı Belgesi
 • Varsa üretimi yapılacak ürüne ait TSE veya TSEK belgeleri
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Üretimi yapılacak ürün ve tesise ait Kapasite Raporları
 • 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alındığına dair Taahhütname
 • Ürün ile ilgili aşağıdaki bilgiler:
  • Öngörülen arz/talep miktarı
  • Öngörülen ithalat/ihracat miktarı
  • Öngörülen off-set miktarı
  • Öngörülen yurt içi katma değeri
  • Öngörülen yerli katkı oranı
  • Öngörülen potansiyel istihdam miktarı
  • Kullanılan AR-GE yöntemleri ve üretim lisansları
  • Potansiyel konsorsiyum oluşumları
  • Kullanılacak mamul/yarı mamullerin nereden tedarik edileceği
  • Yurt dışından tedarik edilen malzemelerin listesi
  • Cins, miktar, stok numarası ve işaretleme yöntemi
  • Üretim Akış Diyagramları
 • Firma tarafından daha önce yurt içi veya yurt dışındaki firmalara üretim yapılmış ise bunlar hakkında detaylı bilgi
 • Türk Silahlı Kuvvetleri için önceden başka bir üretim yapılmışsa bunlar hakkında detaylı bilgi

Adım 3 (Başvurunun Yapılması): Güvenlik Koordinatörü, başvuru klasörlerini Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ederek MSB üretim izin belgesi başvurusunu yapar. Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuru yapıldığına dair bir belge verir. Bu belgeyi, müşterilerinize üretim izin belgesi başvurusunda bulunduğunuzu göstermek maksatlı kullanabilirsiniz. Eğer firmanın daha önceden Tesis Güvenlik Belgesi yoksa; Tesis Güvenlik Belgesi, Kişi Güvenlik Belgesi ve üretim izin belgesi ne ait başvurular birlikte yapılır.

Adım 4 (Başvurunun İncelenmesi): Firma, Tesis Güvenlik Belgesi, Kişi Güvenlik Belgesi ve üretim izin belgesi başvurularını birlikte yaptıysa, Milli Savunma Bakanlığı öncelikle; Kişi Güvenlik Belgesi klasöründe yer alan personeliniz için Emniyet ve MİT soruşturmalarını başlatır. Başvuruların sonuçlanması 2-6 ay arası değişir. Kişi Güvenlik Belgesi soruşturması yapılan personelin hüküm giyilmiş veya sürmekte olan ticari dava dışında davaları varsa, bu süreç uzayabilmektedir. Mümkünse herhangi bir suç kaydı veya davası bulunmayan ve en az sayıda personel (en fazla 5-6 kişi olacak şekilde) için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmasına özen gösterilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı; personelin tamamının Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda firmayı telefon ile arayarak, Tesis Güvenlik Belgesi ve üretim izin belgesi denetimlerinin birlikte yapılacağı günü belirler. Eğer firma daha önceden Tesis Güvenlik Belgesine sahipse bu durumda, Kişi Güvenlik Belgesi soruşturma adımı atlayarak, üretim izin belgesi ne ait başvuru klasörünü inceler ve firmayı telefon ile arayarak, denetim yapılacağı günü belirler.

Adım 5 (Denetim Hazırlıklarının Yapılması): Eğer firma Tesis Güvenlik Belgesi denetimine tabî tutulacaksa, Tesis Güvenlik Belgesi için gerekli hazırlıklar yapılır. Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız. Firmada üretimin başvuru sırasında oluşturulan tüm yazılı süreçlere uygun olarak yapılması sağlanır.

Adım 6 (Eğitim): Tesis Güvenlik Koordinatörü denetim için tam olarak eğitilir.

Adım 7 (İç Denetim): MSB denetiminden önce herhangi bir eksikliğin kalmaması için İç Denetim yapılır. Böylece, Tesis Güvenlik Koordinatörünün ve firmada çalışan tüm personelin psikolojik olarak da denetime hazırlanması sağlanmış olur.

Adım 8 (MSB Denetimi): MSB denetimi gerçekleştir. Denetim başarıyla geçilir. 1-2 hafta sonra Milli Tesis Güvenlik Belgesi firmaya teslim edilir.

Resmi Kaynaklar (üretim izin belgesi)

5201 – Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

5201 – Harp Araç Ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

5202 – Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

MSY 317-2(C) Savunma Sananayi Güvenligi Yönergesi

Wasssenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi

Etiketler (üretim izin belgesi)

üretim izin belgesi, üretim izin belgesi nedir, üretim izin belgesi başvurusu, üretim izin belgesi ücreti, istanbul üretim izin belgesi, üretim izin belgesi ankara, izmir üretim izin belgesi