Vizyonumuz

YKC Grup Bilişim olarak vizyonumuz;

 • Türkiye’de ve uluslararası arenada, yenilikçi mal veya hizmetler sunan
 • İhracata katkıda bulunan
 • BT ve Ar-Ge projelerinde tercih edilen güvenilir iş ortaklarından biri olmaktır.

Misyonumuz

Misyonumuz; Bilişim Teknolojileri alanında yüksek kalitede,

 • Yazılım Geliştirme ve Test
 • İnsan Kaynakları
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Kalite
 • Ar-Ge ve
 • Eğitim hizmetleri vermektir.

Yaklaşımlarımız

Hikayemiz

Değerlerimiz

YKC Grup Bilişim olarak biz; Güvenilir, Meraklı, Tutkulu ve Cesuruz...

1. Güveniliriz

 • Kendimize, müşterilerimize ve çevremize karşı dürüstüz ve hep öyle kalacağız.
 • Tüm bildiklerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

2. Meraklıyız

 • Entellektüel merakımız çok yüksek ve sürekli öğreniyoruz.
 • Bilginin her şey olduğunu biliyoruz.

3. Tutkuluyuz

 • Yaptığımız işi çok seviyoruz.
 • Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çok çalışıyoruz.

4. Cesuruz        

 • Cesaretin hiç korkmamak değil, korkuya rağmen bir şeyler yapabilmek, olduğunu gayet iyi biliyoruz.
 • Her daim ve her şartta, cesur kararlar alıyoruz.

Yaklaşımlarımız

Hikayemiz

Kalite Politikamız

 YKC GRUP BİLİŞİM’in vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, yüksek oranda AR-GE özelliği olan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri geliştirir ve satış sonrası hizmet veririz.

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, bilişim sektöründe örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre ve İSG Politikamız

 YKC GRUP BİLİŞİM, attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul ederek, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanarak, gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmayı çevre politikası olarak benimsemiştir.

YKC GRUP BİLİŞİM projelerini uygulamaya koyarken çalışanların sağlığını güvenli ortamlar hazırlayarak sağlar. İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlar, iş sağlığını ve iş güvenliğini mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve yok etmek için gereken önem ve titizlikten kaçınmaz.

İhtiyaç duyduğunuzda, YKC Grup Bilişim hizmete hazır...

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.