ISO 15504 SPICE BELGESİ NEDİR?

ISO 15504 SPICE Belgesi
ISO 15504 SPICE Belgesi

ISO 15504 SPICE; yazılım geliştirme süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemidir. SPICE kelimesinin açılımı; Software Process Improvement and Capability dEtermination (Yazılım Süreci  İyileştirme ve Yetenek Belirleme) şeklindedir. ISO 15504 SPICE’ın amacı; yazılım geliştirme süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak ve bu sistemin sağlıklı şekilde işletilmesini sağlamaktır. Sistemin kurulması için; görev tanımları, prosedürler, talimatlar, standartlar, şablonlar ve formlar oluşturulur. Sistemin işletilmesi için; tüm çalışanlar görev tanımlarında belirtildiği gibi; prosedür, talimat ve standartlara uygun olarak yazılım geliştirme adımlarını (analiz, tasarım, kodlama, test) yerine getirir, şablonlara uygun proje dokümanlarını (analiz dokümanı, tasarım dokümanı, test dokümanı) üretir, tüm proje aktivitelerini formlara uygun olarak kayıt altına alır.

Danışmanlık hizmeti almak için  bize ulaşın.

 ISO 15504 SPICE NEDEN GEREKLİDİR?

Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı gibi birçok kamu kuruluşu tarafından; kamuya yazılım hizmeti veren tüm firmaların ISO 15504 SPICE veya CMMI belgesine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. Burada amaç; özel firmaların uluslararası standartlarda yazılım geliştirerek, kamuya yazılımların yüksek kaliteli ve en az hatalı olmasının sağlanmasıdır.

ISO 15504 SPICE IN FAYDALARI NELERDİR?

Kod kalitesi: Öncelike, SPICE sistemini kurarak, kurumunuza kalite kültürünü getirmiş olursunuz. Üretilen kodlar, daha kaliteli ve daha az hatalı olur.

Performans yönetimi: SPICE içerisinde KPI değerleri belirleyerek; işlerin, süreçlerin ve çalışanların performanslarını kolaylıkla ölçebilirsiniz. Tüm işlerinizi, personelinizi ve süreçlerinizi ölçebilir ve değerlendirebilirsiniz. İşlerinizin maliyetlerini öğrenebilirsiniz. Personelinizin ne kadar çalıştığını ve ne kadar hata yaptığını görebilirsiniz. Süreçlerinizdeki tıkanıklıkları ve hataları görebilirsiniz.

Düşük maliyet, yüksek hız: SPICE sayesinde kodlarınızdaki hata sayısı azaldıkça; re-work, test vb. tüm maliyetleriniz düşer ve hızınız artar.

Online Sistem: SPICE sisteminin, JIRA vb proje yönetim araçları üzerinde tanımlanması sağlayarak, tüm SPICE sisteminin JIRA üzerinde online işletilmesi sağlayabilirsiniz.

Müşteri memnuniyeti: ISO 15504 SPICE sayesinde; müşterilerinize daha kaliteli ve daha az hatalı kodlarla, daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir hizmet verebilirsiniz.

ISO 15504 SPICE BELGESİ ALMANIZ İÇİN NASIL BİR YOL HARİTASI İZLİYORUZ?

ISO 15504 SPICE Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve denetime hazır hale gelinmesi için aşağıdaki adımlar izlenir:

Adım 1. Analiz (Gap Analysis): Müşteri firmanın, yazılım geliştirme sürecini ve yönetim sistemini kullanma olgunluğu tespit edilir. Tüm eksiklikler tespit edilerek, Gap Analysis Report oluşturulur.

Adım 2. Yol Haritası: Kalite Yönetim Sistemi kurulması, işletilmesi ve denetime hazır hale gelinmesi için bir yol haritası oluşturulur. Bu yol haritasında, firmamızın danışmanı, müşteri firmadaki teknik ve idari sorumlular, çalışma takvimi, yapılacak işler belirlenir.

Adım 3. ISO 15504 SPICE Sisteminin Kurulması: Danışmanımız, yol haritasında belirtilen zamanlarda, müşteri firmayı ziyaret eder ve teknik ve idari ekip ile birlikte çalışarak Kalite Yönetim Sistemi için gerekli dokümantasyonun (görev tanımları, prosedürler, süreçler, talimatlar, standartlar, şablonlar, formlar) oluşturulmasını sağlar.

Adım 4. ISO 15504 SPICE Sisteminin Tanıtılması: Danışmanımız, Kalite Yönetim Sistemi kurulduktan sonra, seçilen projenin tüm ekibi için bir eğitim düzenleyerek, proje ekibinin görev tanımları, prosedürler, süreçler, talimatlar, standartlar, şablonlar ve formlar hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

Adım 5. ISO 15504 SPICE Sisteminin İşletilmesi: Danışmanımız, seçilen projede, sistemin süreçlerde belirtildiği şekilde işletilmesini sağlar. Bunun için; tüm proje ekibinin, yazılım geliştirme adımlarını, prosedürler, süreçler, talimatlar ve standartlarda belirtilen şekilde uygulaması, proje dokümanlarını ve formlarını şablonlarda ve formlarda belirtilen şekilde üretmesi sağlanır.

Adım 6. Denetime Hazırlık: Danışmanımız; firma içerisinde 2 defa dış denetim yaparak, TSE denetiminin provalarını gerçekleştirir ve firmanın TSE denetimine tam olarak hazırlıklı olmasını sağlar. Denetimden başarılı geçen firmaya ISO 15504 SPICE Belgesi verilir.

Danışmanlık hizmeti almak için  bize ulaşın.

Diğer hizmetlerimiz nelerdir?

YKC Grup Bilişim, uzman kadrosu ile müşterilerine aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

İhtiyaç duyduğunuzda, biz hizmete hazırız…

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.