ARGE danışmanlığı konusunda hangi hizmetleri veriyoruz?

ARGE Danışmanlığı

ARGE destekleri ve Yatırım destekleri alma (KOSGEB, TUBİTAK, Sanayi Bakanlığı, SANTEZ, HORİZON 2020) ve AR-GE Merkezi, Tasarım Merkezi, Teknopark Firması kurulumları konusunda aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz:

ARGE desteği hizmetlerimiz nelerdir?
 • TÜBİTAK 1507 – KOBİ ARGE Başlangıç Destek Programı
 • TÜBİTAK 1501 – Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi ARGE Projeleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar ARGE Destek Programı
 • KOSGEB – ARGE İnovasyon
 • SANTEZ
 • HORİZON 2020
Yatırım desteği hizmetlerimiz nelerdir?
 • KOSGEB – KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı
 • Sanayi Bakanlığı –Tekno Yatırım Destek Programı
 • Sanayi Bakanlığı –TGB Teşvikleri
 • KOSGEB End. Uygulamalar – End Uygulam Destekleri
 • KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB Genel Destek Programı
 • KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB KOBİGEL Destek Programı
 • KOSGEB End. Uygulamalar – KOSGEB Girişimcilik Programı
Kurulum hizmetlerimiz nelerdir?
 • AR-GE Merkezi Kurulumu
 • Tasarım Merkezi Kurulumu
 • Teknopark Firma Kurulumu
ARGE danışmanlığı konusunda nasıl bir yol haritası izliyoruz?

AR-GE destekleri ve Yatırım destekleri alma ve AR-GE Merkezi kurulumu konusunda, genel olarak izlenecek adımlar aşağıdadır:

Adım 1. Analiz: Firmamız, müşteri firmayı ziyaret eder ve firmanın ihtiyaçlarını tam olarak belirleyen, yakın ve uzak zamanlı yol haritalarını içeren bir analiz raporu hazırlar. Karşılıklı anlaşmaya varıldığında, firma ile sözleşme imzalanır.

Adım 2. Projelerin hazırlanması: AR-GE ve Yatırım Desteği almak veya AR-GE Merkezi,  Tasarım Merkezi, Teknopark Firması kurmak üzere ilgili kurumlara (TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı) sunulacak projelerin teknik ve idari içerikleri (proje ekibi, proje teknik detayları, patent vb konular) müşteri firmanın teknik ve idari yetkilileri ile birlikte hazırlanarak tüm proje başvuru dosyaları tamamlanır.

Adım 3. Başvurunun yapılması: Tüm başvuru dosyaları hazırlandıktan sonra, ilgili kuruma başvurular yapılır.

Adım 4. Heyet ziyaretlerine hazırlık: İlgili kurumlardan gelecek heyetler için, müşteri firmanın tüm idari ve teknik hazırlıkları yapması sağlanır.

Adım 5. Onay: Başvuru ilgili kurumca onaylanır.

Adım 6. Ara denetimlere hazırlık: İlgili kurumlar tarafından periyodik olarak yapılacak ara denetimler için, müşteri firmanın tüm idari ve teknik hazırlıkları yapması sağlanır.

Adım 7. İdari, Teknik ve Mali Takip: Müşteri firma her ay düzenli olarak ziyaret edilerek, firmanın teknik ve mali raporlarının hazırlanması sağlanır ve teşvik hesaplamaları yapılarak firmanın teşvikleri doğru bir şekilde kullanması ve muhasebeleştirmesi sağlanır.

Diğer hizmetlerimiz nelerdir?

YKC Grup Bilişim, konusunda uzman kişilerden oluşan kadrosu ile, Bilişim Teknolojileri alanında müşterilerine aşağıdaki konularda yüksek kalitede danışmanlık hizmetleri vermektedir:

İhtiyaç duyduğunuzda, biz hizmete hazırız.

Eğer siz de, iş verimliğinizi ve karlılığınızı arttırmak, maliyetlerinizi azaltmak, rakipleriniz arasında rekabet avantajı sağlamak, şirketinizin bilgi ve yetkinlik seviyesini arttırmak, kurumsal bir kimlik kazanarak şirketinizin güvenirliğini, saygınlığını ve değerini arttırmak istiyorsanız, bize ulaşın. İhtiyaç duyduğunuz her an, sizlere hizmet sunmaya hazırız.