Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

Performans Değerlendirme Sistemi Performans değerlendirme sistemi;

 • İşi değil, iş yapan personeli ve onun başarısını veya işteki başarısızlığını değerlendiren bir süreçtir.
 • Personelin işindeki başarısı, tutum ve davranışları, ahlaki durumu ve özelliklerini ayrıntılı şekilde ortaya koyan ve bütünleyen,
 • Bireyin işletmenin başarısına olan katkılarını değerlendiren

planlı bir araçtır.

Performans Değerlendirme Sisteminin Özellikleri

Performans Değerlendirme Sistemi

İyi bir performans değerlendirme sistemi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Adil olmalıdır.
 • Geliştirici olmalıdır.
 • Geçerli ve güvenilir olmalıdır.
 • Sistemli ve kapsamlı olmalıdır.
 • Sürekli olmalıdır.
 • Personelin katılımına imkan tanımalıdır.
 • Performans değerlendirmede temel amaç, başarısızlığı cezalandırma değil, başarıyı ödüllendirmektir.

Performans Değerlendirme Sisteminin Faydaları

 • Başarı değerlendirmesi personeli motive eder. Böylece daha etkili ve üretken olması için eksik yönlerini öğrenmesine ve bunları giderebilmesine olanak sağlar.
 • Değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak personelin başarısına Performans Değerlendirme Sistemi paralel bir ücret ve ödül alması, görevde yükselmesi sağlanabilir.
 • Personelin çalışmasının, yetişmesinin ve ilerlemesinin somut olarak verilerle ölçülebilmesinde yol gösterir.
 • Eğitim ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlarla ilgili esasların tespit edilmesini sağlar.
 • Çalışanlar arasında sistemli mukayeselerin yapılabilmesini sağlar. Bu şirketteki adalet duygusunu pekiştirir.
 • Yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi tanımalarına yardımcı olur, ast üst arasındaki etkileşim pekişir ve bu süreç aynı zamanda değerleyici ile değerlenen arasındaki güvenin artmasına yol açar.
 • Başarı değerlendirmesi ile daha fazla sorumluluk içeren işler için gerekli personeli belirlemek ve kişiyi o iş için geleceğe yönelik hazırlamak mümkün olur.

Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

 1. Hazırlanan plan tüm çalışanlarla paylaşılır.
 2. Yöneticiler kesinleşmiş hedeflerini bir alt seviye çalışanlarına verir ve fonksiyondaki Performans Değerlendirme Sistemi tüm çalışanların hiyerarşik olarak hedeflerini belirlemelerini koordine eder.
 3. Her alt seviyeki personel, üst seviyeden aldığı hedefleri kendisine göre alt hedeflere parçalar ve bunları bir alt seviyedeki kişiye iletir.
 4. Performans Değerlendirme Formu tasarlanır ve somut hedefler belirlenir.
 5. Performans Değerlendirme Sistemi kurulduğunda şu soruların tamamını cevapları verilmiş olmalıdır:
 • Organizasyon bünyesinde KİMLER değerlendirilmeli?
 • Performans değerlendirme kriterleri NE olmalı?
 • Performans değerlendirme sonuçları HANGİ ALANLARA etki etmeli?
 • Performans değerlendirme NE ZAMAN uygulanmalı?
 • Performans değerlendirme KİMLER TARAFINDAN yapılmalı?
 • Performans değerlendirme NASIL uygulanmalı?