Personel Eğitimi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Personel Eğitimi

Personel Eğitimi
Personel Eğitimi

Personel eğitimi çalışanların işletme içerisinde sahip oldukları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için

 • Onların mesleki bilgilerini geliştiren,
 • Düşünce,
 • Rasyonel karar alma,
 • Davranış ve tutum,
 • Alışkanlık ve
 • Anlayışlarına

katkı yapmayı sağlayan eğitsel faaliyetlerin tümüdür.

Personel Eğitiminin Faydaları

Eğitiminin kurum açısından faydaları şöyledir:

 • Çalışan-işveren ilişkilerini iyileştirir.
 • Çalışanların verimliliğini arttırır.
 • Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.
 • Çalışanların karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.
 • Çalışanlar arası iletişimi geliştirir.

Personel Eğitimi
Personel Eğitimi

Eğitiminin personel açısından faydaları şöyledir:

 • Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.
 • İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.
 • İş tatminini yükseltir.
 • Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.
 • Yeni sorumluluklar alma isteğini artırır.

Eğitim Bütçesi

Şirket yönetimi tarafından gerekli bir bütçe hazırlanması zorunluluğu vardır. İşletmede belirli bir dönemde personel eğitimiyle ilgili yapılacak harcamaları belirlemek ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sağlamak amacıyla yapılır. Eğitim bütçesi için gerekli bir yıllık bir dönem esas alınır.

Eğitim İhtiyacı Belirlenmesi

Şu yöntemlerle eğitim ihtiyacı belirlenebilir:

 • Görüşme Yöntemi: Eğitim biriminde yer alan yetkili kişiler diğer departmanlarda yer alan yöneticilerin her biriyle görüşerek eğitime ihtiyacı olan personelin hangi konularda eğitime gerek duyduğunu saptamaktadır.
 • Anket: Hızlı ve ekonomik açıdan ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle çalışanlar ve eğitmenler tarafından tercih edilmektedir.
 • Gözlem Yöntemi: Personelin iş başında çalışırken davranışlarını, başkalarıyla ilişkilerini gözlemleyerek görülen eksikliklerin tespit edildiği yöntemdir.

Eğitimin Planlanması ve İcrası

 • Eğitim programının kapsamının belirlenir.
 • Eğitim verecek kişilerin / organlar seçilir.
 • Eğitim görecek çalışanlar belirlenir.
 • Eğitim süresi saptanır.
 • Eğitim yerinin belirlenir.
 • Eğitimde uygulanacak yöntemin seçilir.

Eğitimin Değerlendirilmesi

Eğitim etkinliklerinin amaca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek ve eğitim programlarının yeniden geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, her eğitim etkinliği sonucu değerlendirme yapılır.

Bu şekilde,

 • Eğitim içeriğinin değerlendirilmesi: Bu şekilde, gerekirse eğitim içeriğinde düzeltmeler yapılabilir.
 • Eğitmenin değerlendirilmesi: Böylece, eğitmenin kalitesi belirlenebilir. Eğitmen için iyi bir geri bildirim alınmış ise, bundan sonraki eğitim planlarında bu eğitmen veya eğitmenin bağlı olduğu eğitim firması öncelikli olarak tercih edilebilir.
 • Eğitim yöntemlerinin değerlendirilmesi: Eğitim yöntemleri ile ilgili olumsuz bir geri bildirim alınmış ise, yöntemlerde düzeltmeler yapılır, olumlu bir geri bildirim alınmış ise, benzeri yöntemlerin diğer eğitimlerde de kullanılması sağlanabilir.
 • Eğitilenlerin değerlendirilmesi: Eğitime katılan personellerin eğitime ilgileri tespit edilerek, personellerin performans değerlendirmesine girdi olarak verilebilir.