Yazılım Test Türleri Nelerdir?

Yazılım test türleri nelerdir?

Yazılım geliştirme sürecinde, genel olarak aşağıdaki yazılım test türleri kullanılmaktadır:

 • Birim test: Birim Test, yazılım uzmanlarımız tarafından yapılan Beyaz Kutu (White Box) testidir. Yazılım uzmanlarımız, yazılım modüllerinde, nesnelerde ve sınıflarda hata olup olmadığını ve fonksiyonel gereksinimlerin tam olarak karşılanıp karşılanmadığını anlamak üzere, yazılım geliştirme ortamında yazılımı oluşturan birimler üzerinde testler yapar. Bulduğu hataları giderir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Birim test sonuçlarını raporlar.

  Yazılım Test Hizmeti
  Yazılım Test Hizmeti
 • Entegrasyon testi: Yazılım uzmanımız, birim testlerden başarılı olarak geçmiş yazılımları geliştirme ortamından test ortamına aktararak (deployment) yazılımın entegrasyonunu sağlamış olur. Test uzmanlarımız, yazılımın doğru şekilde entegre edildiğini test etmek üzere Entegrasyon Test Dokümanı hazırlar ve test ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre entegrasyon testleri yapar. Bulduğu hataları yazılım uzmanlarımıza iletir. Yazılım uzmanlarımız hataları gidererek, test uzmanlarımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Test uzmanlarımız, entegrasyon test sonuçlarını raporlar.
 • Kalifikasyon testi (fonksiyonel test): Test uzmanlarımız, yazılımın Yazılım Gereksinim Dokümanında belirtilen tüm fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılayıp kaşılamadığını test eden test senaryolarından oluşan Yazılım Test Dokümanını hazırlar. Daha sonra, test ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre kalifikasyon testleri yapar. Bulduğu hataları yazılım uzmanlarımıza iletir. Yazılım uzmanlarımız hataları gidererek, test uzmanlarımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Test uzmanlarımız, kalifikasyon test sonuçlarını raporlar.
 • Sistem testi: Test uzmanlarımız, yazılımın sistem seviyesi gereksinim ve tasarım dokümanlarında belirtilen tüm sistem seviyesi fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri karşılayıp kaşılamadığını test eden test senaryolarından oluşan Sistem Test Dokümanını hazırlar. Daha sonra, test ortamında ve müşteri ortamında yazılım üzerinde bu dokümana göre sistem seviyesi testleri yapar. Bulduğu hataları yazılım uzmanlarımıza iletir. Yazılım uzmanlarımız hataları gidererek, test uzmanlarımıza geri iletir. Bu süreç, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder. Test uzmanlarımız, sistem test sonuçlarını raporlar.
 • Performans testi: Test uzmanlarımız; yazılım,Yazılım Gereksinim Dokümanı ve Sistem Gereksinim dokümanlarında belirtilen işlevleri yerine getirirken CPU, Memory ve diğer kaynakların kullanım oranlarını ölçerek, yazılımın performansını değerlendirir. Bulduğu performans problemlerini yazılım uzmanlarımıza iletir. Yazılım uzmanlarımız sorunları gidererek, test uzmanlarımıza geri iletir. Bu süreç, tüm performans problemleri giderilinceye kadar devam eder. Test uzmanlarımız, performans test sonuçlarını raporlar.
 • Regresyon Testi (Regression Test) : Yazılım üzerinde talep edilen değişiklikler yapıldıktan sonra, test uzmanlarımız yazılım üzerinde Regresyon Testi yapar. Bu test ile testlerde belirlenen sorunların giderilip giderilmediği tespit edilir. Ayrıca, regrasyon testi altında yapılan nominal testler ile yazılımın en temel fonksiyonlarında bir gerileme olup olmadığı kontrol edilir. Test uzmanlarımız, regresyon test sonuçlarını raporlar.
 • Kullanıcı Kabul Testi (UAT – User Acceptance Test): Test uzmanlarımız, Yazılım Gereksinim Dokümanındaki tüm isterlerin doğru şekilde gerçeklenip gerçeklenmediğini kontrol etmek üzere, Kullanıcı Kabul Testi dokümanını hazırlar. Kullanıcının katılımı ile bu dokümandaki tüm test senaryoları işletilerek, yazılımın kullanıcının talep ettiği tüm fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan isterleri tam olarak karşıladığı tespit edilir ve katılımcıların onayladığı bir test raporu ile kayıt altına alınır.