İnsan Kaynaklarında İş Analizi Nedir?

Firmanızda İnsan Kaynakları Departmanın yapılması gereken işlerin en başında, iş analizi gelmektedir.

İnsan Kaynakları gözüyle İş Analizi;

  • Yapılacak her bir işin niteliği,
  • İşin genel durumu ve özellikleri,
  • İşin yapıldığı çevre ve çalışma koşulları

hakkında

  • Bilgi toplanması,
  • Değerlendirilmesi ve
  • Bunlara ilişkin bilgilerin yazılı getirilmesi

sürecidir.

İş Analizi ile, firma içerisindeki tüm farklı görevlerin tanımları ortaya çıkar. Başka bir deyişle, iş analizinin çıktısı görev tanımıdır. Görev Tanımı; işin içeriğindeki görevleri, sorumlulukları, çalışma koşullarını ve işin diğer yönlerini açıklayan yazılı bir belgedir.

Başta ISO 9001 olmak üzere, birçok Kalite Yönetim Sisteminde firma içerisindeki personelin görev tanımlarının belirlenmiş olması en öncelikli hususlardan biridir.