İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

insan Kaynakları Yönetimi (İK), insan faktörünün işletme hedefleri doğrultusunda verimliliğini artırmak amacı ile en iyi şekilde

  • Yönetilmesi,
  • Geliştirilmesi ve
  • Motive edilmesidir.

İnsan Kaynağı (İK) Nedir?

Organizasyondaki

  • Tüm yöneticiler,
  • Teknik personel,
  • Danışmanlar ve
  • Diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel

Organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur. Burada, dikkat edilmesi gereken husus; bir şirkette çalışan sadece teknik personel ve danışmanların değil, tüm yöneticilerin de birer insan kaynağı olduğudur.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Yönetimi farkı nedir?

İnsan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki fark aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

PY - İKY farkı
PY – İKY farkı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı nedir?

1. İnsan kaynaklarının verimliliğini artırarak işletme hedeflerine ulaşmaktır.

1.1. Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmektir.

1.1.1. Personel seçimini (bilgi, beceri ve yeteneğe göre) doğru yapmak

1.1.2. Çalışanları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek

1.2. Çalışanların performans değerlendirilmesini sürekli olarak yapmak

1.3. Çalışanları takdir ve motive etmek

1.3.1. Hak edenleri ödüllendirmek

1.3.2. Hak etmeyenleri cezalandırMAmak

1.3.3. Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak

1.3.4. Demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak

1.4. İnsanlara doğru kariyer planları çizmek

1.4.1. İnsanların performanslarına uygun şekilde yükselmelerini sağlamak