İnsan Kaynakları Planlaması Nedir?

İnsan Kaynakları Planlaması

Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı

İnsan kaynakları planlaması;

  • İşletmenin gelecekteki işgücü gereksinmesinin nitelik ve nicelik olarak kestirilmesi
  • İş gücünün nereden
  • Nasıl ve
  • Ne zaman karşılanacağının

ayrıntılı olarak belirlenmesidir. Bir kurumda, bu bilgilerin tümünü detaylı olarak içerecek şekilde bir İnsan Kaynakları Planı dokümanı hazırlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

İnsan Kaynakları Planlamasının Faydaları Nelerdir?

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Şirketlerin mevcut projelerinin yanı sıra, ihalesini aldıkları ve henüz başlamadıkları projeleri ile almaları çok yüksek ihtimal olan projeleri bulunmaktadır. İşte bu noktada, İnsan Kaynakları yöneticisinin, sadece mevcut projeler için değil, gelecekteki projeler için de aylık ve yıllık kırılımlarda planlar yapması gerekir. Aksi halde, sıklıkla rastlandığı gibi, aldıkları projeler insan kaynağı yetersizliği yüzünden başarısızlığa uğrayacaktır. Ancak, bazı firmalar bu tür kısa zamanda birçok personelin alınması gereken kriz durumlarında, başarısızlığa uğramamak adına, Personel Seçme ve Yerleştirme Hizmetini şirket dışından, profesyonel firmalardan alarak, kriz durumunu ortadan kaldırabilmektedirler. Ancak bu noktada, Personel Seçme ve Yerleştirme Hizmetini doğru bir firmadan almamak, ciddi anlamda zaman kaybına yol açmakta ve firmayı başka bir krize doğru sürüklemektedir.

İnsan kaynakları planları; firmanın ihtiyaç duyacağı personelin sayısını ve tanımını, ihtiyaç duyulan kaynakların nereden temin edileceği, yani dışarıdan mı, yoksa içerden rotasyonla farklı departmanlardan mı alınacağını açık şekilde tanımlamalıdır.

Ayrıca, alınacak personelin işe alım sürecinin, şirketin kalite yönetim sisteminde tanımlandığı gibi mi, yoksa projeye özel olarak basitleştirilmiş veya daha da detaylandırılmış mı olacağı insan kaynakları planında yer alması gereken diğer bir husustur. Çünkü; her projenin zaman, para ve kalite hedefleri farklı olabilmektedir. Bu hedeflerle doğru orantılı olarak, işe alım süreci, diğer bir deyişle personel seçme ve yerleştirme süreci her projede farklılık gösterebilmektedir.

İnsan Kaynakları Planı ve Stratejik Plan Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

İnsan kaynakları planı ile ilgili olarak söylenebilecek en önemli konulardan biri de şudur: İnsan Kaynakları Planı, şirketin stratejik planına hizmet etmelidir. Yani, İnsan Kaynakları Planı, şirketin stratejik hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak, destekleyecek ve buna yardım edecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.