Özel Yazılım Geliştirme Nedir?

Özel Yazılım Geliştirme Hizmeti Nedir?

Bilişim teknolojileri konusunda uzman kadromuz ile, yazılım projelerinizde sizin için en uygun özel yazılım geliştirme hizmetini sunuyoruz.

Tüm özel yazılım geliştirme hizmeti süreçlerimizde SPICE Kalite Yönetim Sistemi, PMI ve Agile proje yönetim metodolojilerini kullanmaktayız.

Özel yazılım geliştirme hizmetinde nasıl bir yol haritası izliyoruz?
Özel Yazılım Geliştirme Hizmeti
Özel Yazılım Geliştirme Hizmeti

Özel yazılım geliştirme hizmeti adımlarımız aşağıdadır:

Adım 1. Müşteri taleplerinin belirlenmesi: İlk adım olarak, iş analistlerimiz, müşteriyi ziyaret ederek müşteri taleplerini belirleyerek Müşteri Talepleri Dokümanını hazırlar ve takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gerçekleştirilen EGG (Eş Değer Gözden Geçirme) toplantılarıyla dokümandaki eksiklikler tespit edilerek, doküman yayınlanacak hale getirilir ve müşterinin onayına sunulur. Müşteriden gelen geri bildirimler dikkate alınarak, doküman tekrar revize edilebilir.

Adım 2. Gereksinim analizi: Daha sonra, yazılım uzmanlarımız, iş analistimiz tarafından hazırlanmış ve müşteri tarafından onaylanmış Müşteri Talepleri Dokümanını kullanarak Yazılım Gereksinimleri Dokümanını hazırlar, takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gözden geçirilerek revize edilen doküman yayınlanır. Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.

Adım 3. Tasarım: Yazılım uzmanlarımız, onaylı Yazılım Gereksinimleri Dokümanını kullanarak, Yazılım Tasarım Dokümanını hazırlar, takım içerisinde gözden geçirmeye sunar. Gözden geçirilerek revize edilen doküman yayınlanır. Gerekirse, bu doküman müşterinin onayına sunulabilir.

Adım 4. Kodlama: Yazılım uzmanlarımız, onaylı Yazılım Gereksinimleri Dokümanı ve Yazılım Tasarım Dokümanına göre yazılım kodlamasını gerçekleşirir. Yazılan kodlar için takım içerisinde kod gözden geçirme süreci işletilir. Kodu yazan yazılım uzmanı, Kod gözden geçirme sürecinde tespit edilen düzeltmeleri yapar ve kodlar üzerinde birim testler gerçekleştirir.

Adım 5. Test: Test uzmanlarımız, Yazılım Gereksinim Dokümanını içerisindeki gereksinimleri test eden senaryolardan oluşan Yazılım Test Dokümanını üretir ve kalifikasyon testleri yapar. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.

Adım 6. Müşteri testleri: Yazılım, müşteri ortamında test edilir. Hata bulunursa, yazılım uzmanı hatayı giderir ve test uzmanına geri iletir. Bu çevrim, tüm hatalar giderilinceye kadar devam eder.

Adım 7. Sürüm yayınlama: Sürüm Yöneticimiz, müşteri testlerinden geçen yazılımın son sürümünü müşteriye yayınlar.

Adım 8. Bakım: Müşteri yazılımı ile ilgili herhangi bir hata tespit ederse veya değişiklik talep ederse, gerekli düzeltmeler ve güncellemeler yapılır.