Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Personel Eğitimi
Personel Eğitimi

Oryantasyon eğitimi, işe alıştırma eğitim programıdır. İşletmeye yeni giren yada şirket içerisinde bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitimlere Oryantasyon Eğitimi adı verilir.

Bu eğitimin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır.

Oryantasyon eğitiminin içeriği ne olmalıdır?

Oryantasyon eğitiminin içeriği şöyledir:

  • Kurumun tanıtılması: Personel kurumun geçmişi, şu anki durumu ve gelecek hedefleri anlatılır. Böylece, personelin kurumu benimsemesi ve kuruma olan aidiyetinin artması sağlanır.
  • Yöneticilerin tanıtılması: Personele şirketteki tüm yöneticilerini tanıtılır. Bu şekilde, alt-üst ilişkisi olumlu yönde pekişmesi sağlanır.
  • Departman/işin tanıtılması: Bu aşama oryantasyon eğitiminin en önemli aşamalarından biridir. Bu adımda, personelin çalışacağı departman tanıtılır ve görev tanımı personele yazılı ve sözlü olarak açıkça beyan edilir. ISO, SPICE, CMMI vb. tüm Kalite Yönetim Sistemlerine göre, yazılı görev tanımları personele imzalatılmalıdır.
  • İnsan kaynakları uygulamalarının tanıtılması: Bu adımda, personele İnsan Kaynakları ile ilgili tüm uygulamalar açık olarak anlatılır.
  • Ofis/çalışma ortamı kural ve uygulamalarının tanıtılması: Personele, tüm ofis ve çalışma ortamı kuralları sözlü olarak anlatılır. Gerekirse, personelin yazılı olarak onayı alınır.
  • Şirkette kullanılan araçların tanıtılması: İş kalitesinin artması ve ayrıca iş kazalarının azalması için şirketteki tüm araçların nasıl kullanılacakları personele anlatılır. Gerekirse, personelin yazılı olarak onayı alınır.

Oryantasyon eğitiminin faydaları nelerdir?

Personel Eğitimi
Personel Eğitimi

  • Oryantasyon eğitimi alan personel, kurumu, yöneticilerini, bölümüni, yapacağı işi, kuralları ve kullanacağı araç/gereçleri kısa sürede tanır. Böylece, kişinin ekibe ve kuruma hızlı bir şekilde adaptasyonu sağlanmış olur, ciddi anlamda zaman kazancı elde edilir.
  • Benzeri şekilde, kuruma adaptasyon sorunu yaşayacak kişilerin oryantasyon eğitimi sırasında çok kısa sürede tespit edilmesi de sağlanır. Böylece, personel üzerine daha fazla yatırım yapılmadan ve proje kapsamında daha fazla zaman kaybı yaşanmadan kuruma ve işe daha uyumlu olan yeni bir personel arayışına gidilebilir.
  • Oryantasyon eğitimi, bir yandan eğitici olması sebebiyle personele ve kuruma bilgi, zaman ve dolayısıyla para kazandırıcı bir aktivite, diğer yandan da bir değerlendirme aracı olması sebebiyle yanlış personelin tespitini kolaylaşıtıran bir aktivitedir.