Interpersonal Skills Nedir?

Interpersonal Skills Nedir?

Interpersonal Skills
Interpersonal Skills

Interpersonal Skills ve Soft Skills terimleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Soft skills, bir kişinin karakter özellikleri ve bireyler arası iletişim becerilerinin tümünü kapsamaktadır. Interpersonal skills ise, soft skills’in bir alt kümesidir ve sadece kişinin bireyler arası iletişim becerilerini içermektedir.

Interpersonal  skills, Türkçemize “bireyler arası iletişim becerileri” veya “çevresiyle uyum becerileri” olarak da çevrilebilir. Interpersonal skills, genel olarak aşağıdaki becerileri içerir:

 • Dinleme: Karşınızdaki kişinin ne demek istediğini anlayabilmek en önemli iletişim beceridir.
 • Sözlü iletişim: Aklınızdakini, en kısa sürede ve en basit haliyle karşınızdakine anlatabilmek bir iletişim sanatıdır. O kadar basit ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır ki, okuma yazma bilmeyen de, profesör de aynı şeyi anlayabilmelidir.
 • Yazılı iletişim: Kişi, aklındakileri başarılı bir şekilde yazıya aktarabilmelidir.
 • Beden dili: Kişi, sözlü olarak anlattıkları ile paralel ve olumlu bir beden dili kullanmalıdır.
 • Takım çalışması: Günümüzün iş dünyasında, her birey, takımın arkadaşından girdi alıp, ürettiği çıktıyı başka bir takım arkadaşına iletmektedir. Kişi, birlikte çalıştığı takım arkadaşlarıyla olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmalıdır.
 • Empati kurabilme yeteneği: Kişi, her olayda, tüm tarafların yerine kendisini koyabilmeyi bilmelidir.
 • Müzakere ve ikna kabiliyeti: Kişi karşısındaki kişiye doğru bildiklerini aktarabilmeli, onu ikna edebilmek için çabayı sarf edebilmelidir. Sonunda, düşüncesi daha az doğru olan, kimsenin kaybetmediğini, aslında takımın ve dolayısıyla da herkesin kazandığını bilmelidir.
 • Çelişki yönetimi: Kişi, bir çelişki olması durumunda, sorunu en az zararla, en yapıcı şekilde ve en kısada sürede, kalıcı olarak çözüme ulaştırmalıdır.
 • Stres yönetimi: Kişi, içinde bulunduğu kötü durumda, duygularıyla değil, mantığı ile aldığı kararlar doğrultusunda işine devam edebilmelidir.
 • Problem çözebilme kabiliyeti: Kişi, karşılaştığı problemi doğru anlamalı, en kısa sürede en etkin çözümleri bulmalı, problem çözülünceye kadar bu çözümleri uygulayabilmelidir.

  Interpersonal Skills
  Interpersonal Skills
 • İş etiği: Kişi, iş yerindeki işini yaparken, sosyal, hukuki ve iş kurallarına göre doğru olanları yapmalı, yanlış olanları yapmamalıdır. Zamanını ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeli, gördüğü yanlışları ve bildiği doğruları yöneticileri ile paylaşmalıdır.
 • Geri bildirimlere açık olmak: İnsanlar, hataları başkalarından duydukları için üzülmek yerine, tam tersine, bundan ders çıkardıkları ve bir daha benzeri bir hata yapmayacakları için mutlu olmalıdırlar.