Hard ve Soft Skills Nedir?

Hard ve Soft Skills Nedir?

Bir bireyin iş yerinde sahip olduğu ve kullanması gereken tüm becerileri, hard ve soft skills olarak iki gruba ayırabiliriz.

Hard Skills: Hard skills; kişinin işini yapabilmesi için bilmesi gereken

Hard ve Soft Skills
Hard ve Soft Skills

teknik bilgilerdir. Örneğin, bir Java Yazılım Uzmanı için J2E, Spring, Hibernate, Primefaces, TFS, Jira gibi teknik araçları bilmesi onun hard skills becerileridir. Bir test mühendisi için ise; Selenium, SQL, HP Quality Center, JIRA gibi araçlar hakkında teknik bilgiye sahip olması, o pozisyonun hard skills becerileridir.

Soft Skills: Ancak, günümüzün iş dünyasında, bir insanın sadece teknik becerilere sahip olması artık yeterli görülmemektedir. İşvererenler, hard ve soft skills becerilerini dengeli bir biçimde kullanarak, en kısa sürede ve en verimli şekilde verilen hedeleflere ulaşan bireylerle çalışmayı daha çok tercih etmektedirler. Çalıştığı kurumda, bir kişinin iyi bir karaktere, doğru alışkanlıklara, iletişim becerilerine ve sosyal zerafete de sahip olması beklenir. İşte tüm bu beceriler Soft Skills şemsiyesi altında toplanır. Interpersonal skills ve soft skills terimleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Soft skills, bir kişinin karakter özellikleri ve bireyler arası iletişim becerilerinin tümünü kapsamaktadır. Ancak, interpersonal skills, sadece kişinin bireyler arası iletişim becerilerini içerir. Yani, interpersonal skills, soft skills’in bir alt kümesidir.

Soft skills, genel olarak aşağıdaki becerileri içerir:

  • Bireyler arası iletişim becerileri  (interpersonal skills): Kişinin çevresiyle olan iletişim becerileridir. Dinleme, sözlü ve yazılı iletişim, beden dili, takım çalışması, empati kurabilme, müzakere ve ikna kabiliyeti, çelişki yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözebilme, iş etiği ve geri bildirimlere açık olma, bireyler arası iletişim becerilerinden bazılarıdır.
  • Karakter özellikleri: Dürüstlük, sorumluluk alma, kolay adaptasyon, karar alabilme, şefkat, sabır, cesaret, sadakat bir kişiden beklenen olumlu karakter özellikleridir.

    Hard ve Soft Skills
    Hard ve Soft Skills
  • Alışkanlıklar: Gönüllü aktivitelere katılma, spor yapmak, dengeli beslenmek olumlu alışkanlıklardır.
  • Sosyal zerafet: Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim diyebilmek, izin isteyebilmek, insanlara yardım etmeyi teklif edebilmek olumlu sosyal zerafet becerilerindendir.
  • Liderlik: Kişilere yön vermek, sorunlara farklı bakış açılarıyla bakabilmek ve onlara etkin çözümler bulmak, insanlara destek olmak ve onları geliştirmek liderliğin en temel özellikleridir.